top of page

De kracht van de drie-eenheid


De meeste mensen zijn zelf-bewuste wezens, bewust van het hebben van een ziel. Dat ze meer zijn dan alleen het lichaam. Bewust van de innerlijke wereld en niet alleen het fysieke. Maar naast een ziel en een lichaam bezitten we ook over een geest. De geest kan niet met de zintuigen waargenomen worden en kan alleen middels bovennatuurlijke openbaring ervaren worden. Dat is er voor iedereen die z'n hart daarvoor open zet.


Het lichaam is ons aardse voertuig, dat laten we achter wanneer we de aarde verlaten. De ziel en de geest zitten van binnen en blijven voortbestaan na dit aardse bestaan. Je kunt ook wel zeggen dat wat geestelijk is, dat doet er écht toe.

 

De ziel is verbonden aan je levensloop hier. De ziel bestaat uit ons verstand, emoties en onze wil. De ziel denkt, voelt en beslist. Het wordt gevormd door wat wij meemaken op aarde. Het wordt gekleurd door omstandigheden en gebeurtenissen die plaatsvinden. De ziel openbaart onze persoonlijkheid en geeft ons zelfbewustzijn. Je staat er de hele dag mee in contact. Je kunt gemakkelijk voelen of je bijvoorbeeld blij, verdrietig, boos of gekwetst bent. Wanneer je leeft vanuit de ziel dan vaar je op eigen inzicht en kracht.

 

De geest is verbonden aan je levensloop met God. De geest kun je niet met je zintuigen waarnemen. Het staat in verbinding met de geestelijke dimensie. De geest verlangt naar een connectie met God, naar connectie met de spirituele realiteit. De geest is als het ware je lijntje met God. 


Kort samengevat kun je ook zeggen:

  1. de geest is God-bewust

  2. de ziel is zelf-bewust

  3. het lichaam is wereld-bewust


Oneindige leegheid

Omdat het lichaam hier op aarde de leiding heeft overgenomen, zijn we van nature aards en niet geestelijk. Zonder er moeite voor te doen aanbidden we de grootheid van deze wereld met alles wat hier voor handen is. De ziel is daarbij gericht op het ‘zelf’. Ook dat is een vorm van aanbidding, het zelf-bewustzijn.

 

In die toestand zijn we van binnen rusteloos en hebben we last van de leegheid van de wereld. Onze geest kan nooit bevredigd of verzadigd worden door het wereldse of door ons zelf. We zijn gescheiden van God en dragen de leegte daarvan in ons mee.  

 

Doordat we op de aarde gescheiden zijn van God zijn we afgesneden van dat wat geestelijk is. In deze dimensie (aarde) geldt de wet van vrije wil. We hebben de keuze om dat wat geestelijk is wel of niet toe te laten. De geestelijke wereld is complex. Je kunt van alles toelaten en breed zijn afgestemd op het geestelijke. Zoals ik zelf jarenlang heb gedaan. Als ik hier spreek over het geestelijke dan doel ik op de connectie met God. Jouw geest met het goddelijke laten vullen vanuit de connectie met God.


Wanneer je ervoor kiest om God toe te laten in je hart en dat wat geestelijk is ruimte te geven dan komt er een goddelijke stroom in jou op gang. Het resultaat is dat we geestelijk worden en niet meer alleen maar opereren op zielsniveau. We komen uit het rusteloze van de vergankelijke leegte vandaan en gaan het onvergankelijke leven binnen, dat onze geest rust geeft. Vanuit de geest heeft God een uitwerking op onze ziel, het lichaam en ons leven hier.


Dankzij de geest niet langer in de greep van je ziel

De ziel bevat wijsheid en kracht, maar is altijd gekleurd en gevormd door wat er in jouw ziel ligt opgeslagen. Het is daarnaast continu in beweging, het reageert op dat wat er gebeurt. Denk bijvoorbeeld eens aan hoe onze gedachten en emoties invloed hebben op onze keuzes en hoe wij ons voelen.

 

Wij zijn van oorsprong geestelijke wezens maar hebben omdat wij ook mens zijn, onze beperkingen.

 

Een geestelijk leven betekent dat je niet langer alleen maar wordt beheerst door wat er op zielsniveau in jou aanwezig is. Wanneer je een geestelijk leven leidt, dan stijg je als het ware boven je ziel uit. Dit doe je niet op eigen kracht, juist niet. Door de connectie met God in je hart komt de geest tot leven en opent zich een bron in jou die sterker is dan de ziel en het lichaam. Het maakt je niet tot God, het is de connectie en zijn geest dat jouw geest tot leven maakt en je (bovennatuurlijke) levenskracht en wijsheid geeft.

 

Heling van trauma

Het is onmogelijk om ervaringen wat de ziel heeft doen vormen, uit de ziel te halen. Het blijft bestaan. Dat is niet erg, het maakt je ook tot wie je bent. Maar dit is wel de reden dat sommige gebeurtenissen je in zijn greep kunnen blijven houden. Wanneer je op eigen kracht op zielsniveau blijft opereren dan kan het voelen alsof je op deze manier bijvoorbeeld nooit ‘over’ iets heen komt. Iets geen plek kan geven. Dat het je leven en je innerlijke wereld altijd zal blijven beheersen.

 

Oneindige cirkel van heling

Wanneer je op zielsniveau leeft en een ervaring uit de ziel wilt ‘helen’ dan kun je in een oneindige cirkel van heling terecht komen. Een cirkel waarbij er iedere keer iets nieuws op lijkt te komen of ervaringen blijven terugkomen. Op die manier kunnen gebeurtenissen uit het verleden gemakkelijk grip op je blijven houden.

 

Bovennatuurlijke innerlijke vrede kunnen ervaren in donkere tijden

Denk bijvoorbeeld eens aan mensen die een vreselijk een trauma hebben meegemaakt. Ondanks het trauma of vele tegenslagen in hun leven ervaren zij toch innerlijke rust en vrede in hun hart. Het lijkt bijna bovennatuurlijk (onmenselijk), dat is het ook. Het gaat hier niet om het wegnemen van het trauma, dat is onmogelijk. Maar juist wanneer de ziel in pijn is, is het de geest van God die wil overheersen, zodat het dragelijk wordt.

 

Emoties en gedachten

Wanneer we op zielsniveau leven dan wordt onze binnenwereld gevormd door onze emoties en gedachten. Hoe wij ons voelen wordt bepaald door wat onze emoties en gedachtes ons vertellen. Dit betekent vaak een leven van pieken en dalen, want het is continu in beweging. God wil je je juist door zijn geest hiervan vrijzetten. Dat je ondanks de gebeurtenissen die plaatsvinden in je leven en hier op aarde, in je binnenste een plek hebt die niet wankelt naar gelang omstandigheden en gebeurtenissen.


Vernieuwen van je denken

 

De ziel staat in verbinding met zowel de geest als het lichaam en fungeert als een tussenstation.

 

Wat in je geest aanwezig is, moet door je ziel heen stromen om in je lichaam en in de fysieke wereld om je heen te komen.

 

We zijn gewend om vanuit onze ziel te denken, te voelen en te beslissen. Wanneer je open komt te staan voor de geestelijk realiteit, die verder reikt dan jouw eigen ziel, start er een proces waarin je loskomt van het oude zodat er ruimte komt voor het nieuwe. Dit vraagt tijd en aandacht om de geest van God zijn werk in jou te laten doen. Onze ziel en de wereld hebben jarenlang de overhand gehad en zijn luid. Door je hier bewust van te zijn en zelf proberen aandacht te geven aan dat wat geestelijk is, breng je deze nieuwe stroom opgang en kan je van binnenuit vernieuwd worden.

 

Op het moment dat jouw geest opnieuw geboren is en tot leven komt, dan gaat het niet om ‘dingen van God krijgen’, alles dat je nodig hebt vanuit het geestelijke is er namelijk al. Het gaat het om het leren vrijzetten van dat wat geestelijk is. En leren de focus niet op je ziel te leggen maar juist op dat wat geestelijk is.


Zolang je wordt beheerst door jouw ziel, stemt je ziel in met de natuurlijke dimensie. Dit zal de geestelijke stroom naar de ziel blokkeren. 

 

In je geest is alles aanwezig. Het vernieuwen van jouw denken heeft dan ook alles te maken met ruimte geven aan de geest. Afhankelijk van hoeveel ruimte de geest krijgt zal de stroom van het leven uit de geest een zwakke of sterke stroom zijn.  
bottom of page