top of page

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 

De eerste brief van Johannes 4:1-21 NBG51: Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

 

In 1 Johannes 4:16 lezen we: ‘Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.’

 

De liefde van God voor de mens is van bovennatuurlijke hemelse kwaliteit. God geeft ons een duidelijke opdracht mee, om in zijn liefde te wandelen en hierbij het hoogste niveau, goddelijke liefde, na te streven. Die goddelijke liefde lijkt voor ons mensen soms onmogelijk. En de wereld is erop gebouwd om je hierbij weg te houden.

 

Maar God is wijzer en krachtiger dan wijzelf. Door in hem te blijven zal hij je de kracht geven om in de liefde te blijven. God is wijzer dan wijzelf en hij weet dat het je zoveel meer moois zal opleveren dan alles dat de wereld je ooit geven kan.

 

God weet ook dat wij zijn kracht nodig hebben om die liefde in ons na te streven. Wij als mensen zijn gebroken en zullen hierin falen. Soms lukt het en soms weer niet. Daarin hebben we Gods geest nodig.

 

Liefde is het resultaat van de geest van God in jou. Bid om gevuld te worden met zijn geest, waar liefde volmaakt is. Vraag om gevuld te worden met zijn geest zodat je mag groeien in liefde.

 

Jezus zegt tegen ons: “Blijf in mijn liefde” (Johannes 15:9).

Dit is een opdracht.

 

Het gaat niet vanzelf, door te denken ik geloof in God en God houdt van mij en ik van hem, dus alles komt goed. Zo werkt het niet. Voor zolang we in deze wereld zijn heeft Jezus ons een opdracht meegegeven. Dat is niet voor niks. Het is belangrijk en niet alleen maar bedoeld om je een ‘fijn gevoel te geven’.

 

Het is om je te behoeden van het kwaad, kwaad dat in je hart een bolwerk kan vormen. Je denken en gedrag dat leidt tot verharding van de ziel. Gods geest wil en kan stromen in een puur en zuiver hart. Hoe zuiverder het daar is, hoe meer ruimte voor zijn geest. En de werking van zijn geest, de liefde, is bedoeld voor de mensen om je heen, voor anderen.

 

God werkt door mensen heen, niet voor jezelf, maar vóór anderen.  

 

Bid om gevuld te worden met zijn geest, waar liefde volmaakt is, vraag om gevuld te worden met zijn geest zodat je mag groeien in liefde.

 

Liefde is het resultaat van de geest van God in jou.

 

De vijand van God wil je niet voor niets weghouden bij de liefde, want hij weet dat daar de geest van God zijn werk kan doen.

 

Hoe je in de liefde kan wandelen is een teken van hoe groot Gods geest in jou is. Het is een teken van bovennatuurlijke kracht in deze wereld. Laat je niet misleiden door te denken dat dit een zwakte is in deze wereld, een zuiver en vrij hart is je grootste schat én wapen!

 

Duisternis kan alleen verdreven worden door het licht. In de geestelijke wereld is het je krachtigste wapen. Een hart dat vol is van Christus en daar iedere dag opnieuw voor kiest.

 

Hoe ziet dat eruit? De bijbel geeft ons zoveel informatie en duidelijke richting over wat goddelijke liefde is en wat niet. Lees bijvoorbeeld de brieven van Paulus, Korintiërs en het Johannes evangelie.

 

De liefde is geduldig. Geduldig is een werkwoord, de liefde oordeelt niet en wordt niet snel boos. De liefde is vriendelijk.

 

De liefde verheugt zich over de waarheid, ter opbouw van de ander.

 

De liefde streeft de vrede na met elkaar, verdraagt elkaar in vrede.

 

De liefde volhard, is dapper in het volhouden en ondergaan van tegenslagen en neemt geen wraak.

 

De liefde bouwt op. Liefde zoekt het voordeel van de ander (1 Kor. 10:24; 13:5).

 

1 Korinthe 13:

de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid

 

1 Petrus 1:22

Heb elkaar vurig lief uit een rein hart.

Recente blogposts

Alles weergeven

Keuzes leren maken

Wat ik hieronder omschrijf komt uit het boek van Nikolaas Sintobin, "vertrouw op je gevoel, keuzes leren maken met Ignatius van Loyola". Als christen ziet hij hoe de duivel onze gevoelswereld probeert

En toen was ie boos.

Als je je vijand niet kent en blind bent voor het donker dan zal je de geestelijke strijd niet winnen. Naast de fysieke, waarneembare wereld, is er een geestelijke wereld. Deze kun je niet direct waar

De strijd om je denken

Satan voert een strijd om het denken van ons mensen. Ons denken is namelijk een heel krachtig instrument, aanvoerder in ons leven, bepalend voor onze binnenwereld en gedrag. Satan bouwt opzettelijk bo

コメント


bottom of page