top of page

Wat vraagt God van ons als vrouw in relatie tot de man?

Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Genesis 2:18

 

In het begin schiep God de man, Adam. God zag dat het voor de man niet goed was om alleen te zijn, dus schiep Hij de vrouw, Eva, als helper; als iemand tegenover hem. Iemand die perfect in hem zou passen, ze werd uit een deel van hem gemaakt zelfs. Zodat ze perfect in hem zou passen. (let wel: hij dus ook perfect om haar heen).

 

In Genesis 1:27 en Mattheüs 19:4 lezen we dat God de eerste mensen als mannelijk en vrouwelijk geschapen heeft. Twee verschillende mensen die precies in elkaar passen, maar anders zijn, zoals God het bedoeld heeft. Mannelijk en vrouwelijk om elkaar zowel lichamelijk, geestelijk en psychisch aan te kunnen vullen.

 

Eva zou dus als helper voor hem geschapen zijn. Het klinkt wat oneerbiedig. We hebben de geest van God nodig om te begrijpen wat er wordt bedoeld.

 

Het Hebreeuwse woord voor helper is ‘ezer kengdo’.

 

Weet je dat ook God zelf wordt aangeduidt met het woord Efezer=helper? God gebruikt het woord hulp, helper dus zelfs voor zichzelf. (oa: Ex. 18:4, Deut. 33:7, 26, 29, Ps. 33:20, Ps. 124:8, Ps. 146:5.).

 

Het Hebreeuwse woord ‘kenegdo’ = ‘het tegenovergestelde van hem’ of ‘gelijk aan hem’. Dus de vrouw is niet minderwaardig, maar juist als gelijke.

 

Ze hebben alleen een andere rol. Zij is zijn hulp tegenover hem. Niet zijn hulp onder hem, maar iemand met een eigen plaats naast hem, met wie hij samenwerkt. We zijn dus gelijkwaardig maar niet gelijk. Waarbij hij de rol van leider over het huis heeft gekregen, het gezag, net als Christus over de gemeente (Ef.5:22).  


De goddelijke orde zoals God die stelt is hier van groot belang. De man ontleent zijn gezagspositie van God en heeft het dus niet van zichzelf.


De man is dus op zijn beurt onderworpen aan God. De vrouw uiteraard ook. De Goddelijke orde is dan: God, man, vrouw, kinderen.

 

De vrouw wordt door God dus bewust en duidelijk onder het gezag van de man geplaatst. Niet omdat de man beter- of meer is, maar er is wel een goddelijke orde, omdat God dit in zijn wijsheid besloten heeft. Ik weet inmiddels dat de wijsheid van God zowel mijn eigen wijsheid en dat van wereldse cultuur overstijgt. Dus als onafhankelijke vrouw die al haar hele leven op zichzelf aangewezen is ga ik niet meteen op mijn achterste poten staan maar ben benieuwd naar de wijsheid van God hierin.

 

Ik zie wel duidelijk wat de geestelijke gevolgen zijn wanneer je als vrouw de rol van de man niet erkent en rebelleert tegen hem in. Denk bijvoorbeeld aan: het kan me niks schelen wat hij vindt, ik doe wat ik wil. Dit heeft grote geestelijke gevolgen die je op het eerste gezicht niet ziet.  

 

Een goede vrouw is een kroon voor haar man. Maar een vrouw die hem voorschut zet, is als een ziekte in zijn botten (Spreuken 12:4, BB).

 

Wat vraagt God van ons als vrouw in relatie tot de man? Ik kan de bijbel lezen maar heb de geest van God nodig om het in de praktijk te kunnen brengen en te begrijpen. God sprak deze woorden tot mijn hart: als christelijke vrouw, toon eerbied en zachtmoedigheid.


Dat is een begin. In eerste plaats blijkt het een zaak van het hart te zijn, karakter. Je hoeft niet driftig op zoek naar de praktische zaken, die vloeien namelijk voort uit de juiste hart positie. De dingen die je vanuit de juiste plek (je hart) doet die zullen namelijk vrucht gaan dragen.

 


 

 

Recente blogposts

Alles weergeven

Keuzes leren maken

Wat ik hieronder omschrijf komt uit het boek van Nikolaas Sintobin, "vertrouw op je gevoel, keuzes leren maken met Ignatius van Loyola". Als christen ziet hij hoe de duivel onze gevoelswereld probeert

En toen was ie boos.

Als je je vijand niet kent en blind bent voor het donker dan zal je de geestelijke strijd niet winnen. Naast de fysieke, waarneembare wereld, is er een geestelijke wereld. Deze kun je niet direct waar

Comentarios


bottom of page