top of page

Keuzes leren maken

Wat ik hieronder omschrijf komt uit het boek van Nikolaas Sintobin, "vertrouw op je gevoel, keuzes leren maken met Ignatius van Loyola". Als christen ziet hij hoe de duivel onze gevoelswereld probeert te beinvloeden en de keuzes die we vanuit daar maken. Het gaat over het onderscheiden van je gevoel in wat goed en kwaad is zodat je de juiste keuzes maakt in het leven.


Het kwaad wat zich verhult als een engel van het licht en laat ondertussen je hart leeg achter.


Ik vind het mooi hoe hij hier uiteenzet hoe het kwaad op twee verschillende manieren werkt, die tegengesteld aan elkaar lijken, maar toch dicht bij elkaar liggen.


De weg van de systematische zelfoverschatting

De dynamiek van het kwaad stelt rijkdom centraal. Wie beschikt over veel geld, kennis, wijsheid, relaties, invloed, macht aanzien, die kan veel verwezenlijken. je kunt alles zélf doen en creeren, met al jouw kracht en kennis. Het laat je niet toe afhankelijk te zijn van anderen jij doet het immers beter.


Door de rijkdom ga je de werkelijkheid als als een piramide beschouwen. Jij staat helemaal aan de top. Vanuit de hoogte kijk je min of meer minzaam neer op al die andere mensen die lager staan dan jij. écht samenwerken of samen dingen doen is aan jou niet langer besteed. Jij bent immers beter dan hen. Bovendien zijn die anderen geleidelijk aan bang van jou geworden. Je bené een hard én kil mens geworden. Je staat weliswaar helemaal aan de top. maar aan de top is er maar plaats voor een. De hoogmoed heeft van jou een eenzaam en ontoegankelijk persoon gemakt. Het heeft je afgesneden van je medemensen (op echt relatie, hart niveau). In het diepste van je hart ben je ongelukkig. je lijkt weliswaar succesvol. Maar als mens, ben je gemaakt voor relaties, en ben je in zekere mate van binnen gestorven. Van binnen ben je arm.


De weg van de systematische zelfonderschatting.

Deze lijkt tegenovergesteld maar leidt tot een gelijkaardig resultaat als de dynamiek van de zelfoverschatting: het afsnijden van de relatie met de medemens.


Je stelt vast dat er van alles is dat je niet hebt. Je bent niet de knapste, of de verstandigste, je bent sociaal niet zo sterk en je druk je niet zo vlot uit. In je plaats van jezelf geweldig te vinden vind je jezelf maar niets. Hoe meer je er over nadenkt hoe duiderlijk het wordt dat je niet waard bent.


Van ontkenning van eigenwaarde, langs minderwaardigheid naar zelfvernieting. Het terugtrekken uit de omgang met ander men sen lijkt een logische conclusie. Ook andere vormen van destructief gedrag passen in deze dynamiek. Ook hier is de uitkomst dat de relatie met de mede mens en met jezelf ernstig is verstoord. Net als de mogelijke relatie met God; hoe zou ik hem ooit onder ogen kunnen komen?


De dynamieken van het goede en van het kwaad blijven een leven lang werkzaam in een mens. In het bijzonder de dynamiek van het kwaad kan heel subtiel te werk gaan. Het kan onthutsend zijn, te ontdekken hoezeer het kwaad een mens kan manipuleren.


mijn woorden:

Het boek biedt sleutels aan om het kwade van het goede te onderscheiden in onze gevoelswereld. Welke gevoelens kan je vertrouwen en welke keuze maak je vervolgens. Kiezen vanuit een gevoel wat geworteld is in het kwaad zal je hart leeg achter laten, zelfs al voelt die keuze in eerste instantie goed. Hij zet ook uiteen hoe het goede zich kenbaar maakt en je dit kan herkennen.


Nikolaas Sintobin - vertrouw op je gevoel, keuzes leren maken met Ignatius van Loyola.Recente blogposts

Alles weergeven

En toen was ie boos.

Als je je vijand niet kent en blind bent voor het donker dan zal je de geestelijke strijd niet winnen. Naast de fysieke, waarneembare wereld, is er een geestelijke wereld. Deze kun je niet direct waar

De strijd om je denken

Satan voert een strijd om het denken van ons mensen. Ons denken is namelijk een heel krachtig instrument, aanvoerder in ons leven, bepalend voor onze binnenwereld en gedrag. Satan bouwt opzettelijk bo

Comments


bottom of page