top of page

En toen was ie boos.

Als je je vijand niet kent en blind bent voor het donker dan zal je de geestelijke strijd niet winnen.


Naast de fysieke, waarneembare wereld, is er een geestelijke wereld. Deze kun je niet direct waarnemen met je ogen, maar als je goed kijkt kan je de uitwerkingen van deze geestelijke wereld en krachten op aarde wel degelijk zien. 


De geestelijke wereld is niet iets van ver weg maar beinvloedt de aarde en mensenlevens op een heel diep maar voor het oog onzichtbaar niveau.


In de geestelijke wereld onderscheiden wij twee koninkrijken.Het koninkrijk van God en het rijk van de duisternis, van satan.


Satan was ooit een engel van God. Hij werd hoogmoedig en wilde zich gelijkstellen aan God. Hij werd door God uit de hemel verbannen en heeft sindsdien zijn pijlen op de aarde gericht. Een deel van de engelen heeft de zijde van satan gekozen. God staat voor vrije wil en deze engelen mochten kiezen, satan heeft ze verleidt om leidt met macht en hoogmoed. Zij zijn de gevallen engelen; de onreine geesten en demonen die satan dienen. Zijn doel is om zoveel mogelijk vernietiging aan te richten op aarde en mensen levens.


De geestelijke krachten uit deze wereld hebben twee doelen: een lichaam innemen door zich te hechten aan de ziel en mensen weghouden bij God, weg bij het licht en hun ziel in de duisternis zetten.


Het donker komt niet met twee rode hoorns op zijn kop aanvliegen. Hij verhult zich als een engel van het licht. En werkt heel subtiel. Het probeert op sluwe wijze de mens te beschadigen en af te snijden van God. Hierbij is afzondering van jou als persoon en verstoren van relaties een tactiek. Zaken in het verborgene houden, niet praten over over gevoelens en problemen.


Want wanneer mensen samen optrekken in het licht en dat wat verborgen is bespreekbaar maken kan het in het licht worden gezet. Dan verliest het donker zijn kracht!


De ziel is gevoelig voor misleiding. Iets doen wat goed voelt betekent niet dat het ook daadwerkelijk goed is. Ook onze gedachtes worden beinvloed door deze twee geestelijke koninkrijken. Continu. Dit geld voor iedereen. Ook als je al in het koninkrijk van God bent (met je hart) dan zal je absoluut prooi liggen voor aanvallen van de duisternis.


De duivel en zijn demonen werken heel gericht en weten jouw zwakke plekken. Hij plant leugens in jouw denken en beinvloed je gevoelswereld door je ziel heen.


Dankzij de heilige geest zijn we in staat om onderscheid te maken tussen krachten, tussen goed en kwaad. Maar denk niet dat satan je met rust laat wanneer je voor God hebt gekozen. Geestelijke strijd is er ook dan. Maar geestelijke strijd werkt zo subtiel dat je het vaak pas door hebt als het al gaande is.


Stukje uit mijn persoonlijke ervaring:


Langzaam en geleidelijk had de duisternis grip op mij gekregen. Voelde me niet super slecht, maar voelde me ook niet mijzelf en verloor mijn energie en vuur voor God. Ondanks dat mijn geloof in God en Jezus niet heeft gewankeld, werd het wel lam gelegd. Ik was er niet meer actief mee bezig. Achteraf gezien was dat onderdeel van het plan, want anders zou ik de aanval van de duisternis, op iets dat God voor mij had opgesteld, in mijn leven hebben kunnen zien aankomen. Maar ik was geestelijk in slaap gesust.

 

Toen kwam die grote nederlaag (het kapot maken van iets wezenlijks dat uit God kwam).

Ik zocht in intimiteit met God antwoorden.


God liet mij zien dat de duisternis had kunnen toeslaan. Ik voelde me zwak en teleurgesteld in mijzelf dat het had kunnen gebeuren. Maar God is een goede God en bouwde mij geestelijk weer op. En in korte tijd gebruikte hij dit om mij geestelijk zelfs wat te leren.


De duivel is niet bang voor iemand die gelooft in God. Dat doet geestelijk helemaal niks.

God liet mij zien hoe donkerte toegang had gekregen tot mij. En die zware mantel kwam niet door een gebeurtenis in mijn leven (waar ik het zelf aan wijdde).

 

De tactieken die gebruikt werden door de duivel werden bloot gelegd. Waaronder het verblinden en geestelijk in slaap brengen zoals ik boven omschrijf.


Maar we waren nog niet klaar. God legde op mijn hart om nog een stapje verder te gaan. Kijk niet alleen zijn werken aan, maar spreek hem aan als de vijand van mij. Dat je weet met wie je te maken hebt. Ontmasker niet alleen wat hij doet, maar ook wie hij is.

 

Wanneer God woorden tot je spreekt, zijn het niet slechts woorden. Het zijn woorden gevuld met zijn geest en dus ook zijn kracht. Er is geen angst. De autoriteit die God heeft hebben wij dankzij Jezus.

 

In gebed sprak ik hem aan, dat hij niet alleen mijn vijand is maar DE vijand van God. Ik zag de pijlen die op mij af waren gevuurd en op mijn situatie.

 

Daarna voelde ik direct de rust over me heen komen. Bevrijding!


Maar toen, een paar uur later.

Viel hij mij aan. (geestelijk)

Dit keer niet subtiel, via een gedachte of gevoel.


Geen tactiek en geen vermomming meer.

Ik wist meteen: hij is boos. Maar nu is hij pas echt boos.

 

Ik zag een rij van vrouwen met dicht gesnoerde monden.


Het is misschien niet leuk om te spreken over de duivel en zijn demonen, mensen zullen wel denken en hebben we het liever over het licht en alle mooie dingen die God voor jou wil doen. Maar laat dat nu net zijn wat hij wil. Het is belangrijk om er wel over te spreken, ken je vijand, wees niet blind! Dan krijgt hij grip, hij wil je isoleren en zwak maken zodat je niet opstaat.


Jezus heeft voor ons (gebroken) mensen in deze gebroken wereld de weg vrij gemaakt naar God. In hem heb je alle autoriteit over demonen! Maar het maakt niet veilig voor aanvallen. God wil ons geestelijk sterk en volwassen maken.

Recente blogposts

Alles weergeven

Keuzes leren maken

Wat ik hieronder omschrijf komt uit het boek van Nikolaas Sintobin, "vertrouw op je gevoel, keuzes leren maken met Ignatius van Loyola". Als christen ziet hij hoe de duivel onze gevoelswereld probeert

De strijd om je denken

Satan voert een strijd om het denken van ons mensen. Ons denken is namelijk een heel krachtig instrument, aanvoerder in ons leven, bepalend voor onze binnenwereld en gedrag. Satan bouwt opzettelijk bo

Comments


bottom of page